Efter att en patient fått vänta i över tre månader på ett slutgiltigt besked efter att ha opererats för livmodercancer har Inspektionen för vård och omsorg riktat skarp kritik mot Västra Götalandsregionen.

Patienten opererades i juli 2021 på Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, i Trollhättan och trots att ärendet prioriterades dröjde det åtta veckor innan initiala provsvar fanns tillgängliga och ytterligare en månad för ett slutgiltigt utlåtande.

Ivo menar att den långa handläggningstiden skapat onödig oro för patienten och att Västra Götalandsregionen borde ha varit tydlig med när patienten kunde räkna med att få svar. Västra Götalandsregionen å sin sida pekar på att patologilaboratoriet var starkt underbemannat under perioden och att det var en bidragande orsak.

»Åtta veckor är lång tid att vänta på ett svar för att få stadieindelning«, skriver Ivo i sitt beslut, med rekommendationen att Västra Götalandsregionen ser över sina rutiner.