Förra året var ett harpestår i Västerbotten – då stod regionen för 111 av totalt 275 fall i landet, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Och att döma av de senaste veckornas statistik över bekräftade eller misstänkta fall ser det alltså ut att kunna bli värre i år, enligt ett pressmeddelande.

Av regionens pressmeddelande framgår inte hur många fall det rör sig om, men enligt Västerbottens-Kuriren har ett 30-tal fall rapporterats hittills i år. 22 av dem under augusti månad.

Harpest, eller tularemi, orsakas av en bakterie som främst finns hos gnagare och harar. Det är vanligast att smittas via myggbett, men människor kan även smittas genom direktkontakt med ett smittat djur eller genom inandning av damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring. Smittspridningen brukar vara störst i slutet av sommaren där många är ute i skog och mark.

Vanliga symtom på harpest är hög feber, huvudvärk och svullna lymfkörtlar. Personer som har smittats via att andas in bakterien får lunginflammation. Infektionen kan behandlas med antibiotika.