Personen besökte Strömsbro hälsocentral i Gävle vid lunchtid fredagen den 18 augusti. Patienter och anhöriga som besökt hälsocentralen vid den tidpunkten och kan ha utsatts för smitta har kontaktats av Region Gävleborgs smittskydd.

Regionen vill därtill få kontakt med alla som i fredags besökte hälsocentralen eller intilliggande apotek mellan 12:00 och 15:00. Dessa uppmanas då att kontakta 1177.

Trots att de flesta är vaccinerade eller immuna mot sjukdomen varnar regionen:

– Mässling kan ge ett allvarligt förlopp om man inte är immun eller om man tillhör riskgrupp, säger Robin Razmi, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Gävleborg i pressmeddelandet.