Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet är syftet att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård.

Utredningen ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjligheter att anställa läkare och föreslå åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.

Utredaren Mikael Ohrling är sjukvårdsdirektör i Region Stockholm och har en bakgrund som verksamhetschef och chefläkare inom bland annat primärvård och palliativ vård. Han är även specialiserad inom internmedicin och allmänmedicin. Därtill forskar Mikael Ohrling på organisation och ledarskap inom hälso- och sjukvården.

– Det är en angelägen fråga att säkerställa den medicinska kompetensen för att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård, säger Mikael Ohrling i pressmeddelandet.