Det är branschorganisationen Kompetensföretagen som gjort en sammanställning av omsättningen i branschen, och den visar enligt Ekot att tillväxten avtagit. Sämst tillväxt ses i den del av branschen som hyr ut personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Där minskade omsättningen med 16 procent under andra kvartalet 2023 jämfört med samma period förra året.

Dedicare, som är en av landets största uthyrare av vårdpersonal, har sett en minskad förfrågan från några av sina kunder. Det säger företagets vd, Eva Brunnberg, till radion.

Flera regioner har satt ett mål att minska sina kostnader för inhyrd vårdpersonal. Dit hör Region Stockholm som enligt radion minskade sina kostnader med en tredjedel, 160 miljoner kronor, under april, maj och juni i år. Övriga regioner med uttalade mål att minska kostnaderna för hyrläkare med flera är Region Sörmland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län.

Patrik Eidfelt, vd för Kompetensföretagen, säger till radion att det naturligtvis är negativt för en vinstdrivande verksamhet att man nu ser en minskad efterfrågan på vårdpersonal.