Åtgärderna som ska till är både förebyggande och hälsofrämjande, vilket framgår av ett pressmeddelande från Socialdepartementet. Därtill ska hälsouppföljningen i landet fungera likvärdigt oavsett var barnet eller ungdomen bor.

– Det handlar också om att skapa bättre förutsättningar för att den som behöver ytterligare insatser får tillgång till det på ett snabbare och enklare sätt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i pressmeddelandet.

Socialstyrelsen, som har huvudansvar för uppdraget, ska bland annat ta fram ett hälsoprogram där hälsobesök, hälsosamtal och föräldraskapsstöd utgör kärnan.

Även andra myndigheter, som exempelvis Folkhälsomyndigheten, är involverade i hälsoprogrammet samt flera yrkesgrupper. Exempelvis handlar det om dialog med civilsamhället som idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och kulturrelaterade organisationer, vilka alla kan främja barns och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor för uppdraget under 2023 och räknar med ytterligare medel för 2024–2026 under förutsättningen att riksdagen anvisat det.