Trots att nästan alla invånare i Sverige erbjuds kostnadsfri screening för cancer, är deltagandet ojämnt beroende på vilken utbildningsnivå man har och var i landet man bor. Studier genomförda av Regionala cancercentrum i samverkan visar att personer som bor utanför tätorter och i socioekonomiskt svaga områden deltar mer sällan i screening jämfört med personer som bor i tätorter.

— Det här är problematiskt då cancer är lättare att behandla och chanserna att överleva är större vid tidig upptäckt av sjukdomen. Vi behöver sprida kunskap om vad screening mot cancer är och förståelse för varför det är viktigt att delta när man får en kallelse eller ett brev om självprov, säger Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare, i ett pressmeddelande på Regionala cancercentrum i samverkan.

Flera länder i Europa drar därför igång en gemensam kampanj i september med syfte att öka deltagandet i undersökningar för tidig upptäckt av cancer. Kampanjen ska sprida information och öka motivationen att delta i screening när man får en kallelse.

I Sverige samarbetar regionerna och 1177 kring budskap i sociala medier, annonser och affischer. Även webbinarier för vårdpersonal planeras.

EU har uppdaterat sina rekommendationer och vill nu att 90 procent av målgruppen för bröst-, livmoderhals- och tjocktarmscancer senast 2025 ska erbjudas screening och att länderna särskilt ska arbeta för att den blir jämlik.