De preliminära resultaten från den så kallade SELECT-studien tyder på att kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt och icke-dödlig stroke minskar med 20 procent hos personer som behandlas med GLP1-analogen semaglutid jämfört med placebo. Studien följer över 17 000 personer som är 45 år och äldre och har dokumenterad övervikt (BMI ≥27) och fastställda kardiovaskulära sjukdomar, men inte diabetes. Personerna kommer från över 40 länder.

Resultaten har ännu inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift och är alltså inte referentgranskade. Den sparsamma informationen får Annika Rosengren, kardiolog och professor vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, att dra i bromsen.

– Resultaten ser bra ut och läkemedlet är ett välkommet tillägg i den medicinska arsenalen, men vi vet inget om exklusionskriterier eller hur populationen i studien är sammansatt och inte heller hur stor risken är för insjuknande i absoluta tal. Därför är det svårt att bedöma vilken roll resultaten har för den stora befolkningen med övervikt och hjärt–kärlsjukdom, säger hon.

BMI-värdet 27, vilket var den nedre gränsen för gruppen i studien, är inte särskilt högt påpekar hon och inget medel-BMI för gruppen har presenterats. En viktig aspekt, säger Annika Rosengren, eftersom läkemedlet är dyrt och det är oklart hur många som skulle vara aktuella för behandling.

För att minska riskerna vid övervikt, som kardiovaskulära händelser, finns i dag effektiva preparat som underutnyttjas, påpekar Annika Rosengren.

– Billiga konventionella preparat, exempelvis statiner, får ner risker förknippade med fetma, och de är underutnyttjade globalt, men också i Sverige. De är betydligt mer kostnadseffektiva och vi känner till långtidseffekterna av dem, men jag förstår att det är attraktivt att bli behandlad med något som också påverkar vikten.

Detta väcker också andra frågetecken, eftersom en större användning av dyra läkemedel riskerar att föra med sig undanträngningseffekter av annan viktig vård och behandling, anser Annika Rosengren.

I våras sade Novo Nordisks presstalesperson Henrik Allard Brorsson till Läkartidningen att Wegovy (semaglutid) väntas lansera i Sverige tidigast 2024.

Novo Nordisk presenterade under torsdagen ett något svagare ekonomiskt resultat än väntat för det andra kvartalet 2023, men resultaten från SELECT-studien fick deras aktie att rusa, rapporterar Affärsvärlden. 

Läs mer: De nya fetmaläkemedlen – revolutionen som alla väntat på

Om läkemedlet Wegovy (semaglutid)

Godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten för behandling av övervikt hos vuxna med ett BMI på 30 eller mer, samt hos vuxna med ett BMI mellan 27 och 30 med viktrelaterade hälsoproblem, till exempel diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter.
Wegovy är också godkänt för unga från 12 år med övervikt. Semaglutid är en så kallad GLP1-analog och verkar på samma sätt som GLP1 (ett hormon som produceras i tarmen) genom att öka frisättningen av insulin vid intag av mat. Det håller blodsockret under kontroll, reglerar aptiten genom att öka mättnadskänslan och ger en långsammare tömning av magsäcken.