Faktabladet bygger på en systematisk litteraturöversikt som granskar risk- och skyddsfaktorer. Det kompletteras också med resultat från svenska studier och preventiva insatser för unga hbtq-personer.

Kunskapsstödet belyser bland annat att suicidförsök och andra suicidala beteenden är vanligare bland unga hbtq-personer, i synnerhet unga transpersoner, jämfört med cispersoner i samma åldersgrupp. Ett exempel är en relativt ny studie på svenska tvillingar som visade att unga hbtq-personer hade högre risk för suicidförsök och självskadebeteende jämfört med sina heterosexuella syskon.

Kunskapsstödet pekar också på vikten av att hbtq-perspektivet finns med i folkhälsoarbetet och arbetet med suicidpreventiva insatser bland unga. Det kan handla om insatser för att höja kunskapen i vård, skola och omsorg, att motverka diskriminering och förbättra tillgång till kuratorstöd.

Därtill har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskapsläget när det gäller jämlika förutsättningar till hälsa samt livsvillkor för hbtq-personer. Myndigheten ska bland annat belysa bakomliggande orsaker till ojämlika förutsättningar till hälsa.

Faktabladet och annan information om ämnet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sök hjälp om du har tankar på att ta ditt liv

Funderar du eller någon i din närhet på att ta sitt liv? Det finns hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Ett sätt kan vara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

Mind Självmordslinjen: prata via chatt eller på telefon 90101

Jourhavande medmänniska: prata via chatt eller på 08-702 16 80

Riksförbundet SPES, drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord: 020-18 18 00

Jourhavande präst: Nås via 112