Varje vår rapporteras det i medierna om oro inför hur bemanningen i vården ska kunna lösas när vårdpersonalen samtidigt behöver få möjlighet till semester och återhämtning. Med hösten runt hörnet har Sjukhusläkarna nu stämt av med lokalföreningarna för att se om farhågorna inför sommaren besannades. Men det är ingen entydig bild som ges, utan upplevelserna mellan olika arbetsplatser och regioner skiljer sig mycket åt.

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå rådde förstärkningsläge under stora delar av sommaren, och situationen där beskrivs som extremt ansträngd.

– Vid ett flertal tillfällen har vuxna patienter lagts in på barnkliniken, och under en period hade kirurgen i Umeå fler utlokaliserade satellitpatienter än vårdplatser, säger David Hellsten, ordförande i Sjukhusläkarna Umeå.

I Örnsköldsvik har mycket av vården drivits av inhyrd personal under sommaren, vilket bland annat har påverkat kontinuiteten negativt. Samtidigt är det tack vare just hyrpersonalen som beläggningen inte har blivit katastrofal, enligt Lars Rocksén, ordförande i Sjukhusläkarna Ångermanland.

Enligt Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg, har det ofta varit två till tre överbeläggningar på Sahlgrenska universitetssjukhusets olika avdelningar under sommaren.

– De ansträngda arbetsförhållandena nöter på personalen, vars tålamod snart är slut, säger hon.

I Stockholm och Sörmland upplevs sommaren dock som lugnare än tidigare år. Även i Region Jönköpings län har sommaren varit »acceptabel«, enligt styrelseledamoten Jonas Welam. Vissa åtgärder inför sommaren har fallit väl ut.

– En medicinavdelning på Ryhov har till exempel gjort ett försök att ha platser öppna för färdigbehandlade patienter, som har bemannats av undersköterskor i väntan på att kommunen ska ta emot, säger Jonas Welam.

Läs också:
Chefen för BUP i NU-sjukvården: »Vi var tvungna att kasta in handduken«
Läkarbrist – barnklinik i Örnsköldsvik stänger i sommar