I maj i år rapporterade Läkartidningen att 17 av 21 regioner och var sjätte kommun budgeterat ett underskott för 2023, totalt 14 miljarder kronor. Detta enligt Sveriges Kommuner och regioners, SKR:s, ekonomiska vårrapport. Nu skrivs regionernas prognostiserade underskott upp ytterligare, rapporterar Sveriges Radio. Lågkonjunktur och hög inflation har lett till kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor och stora prisökningar inom välfärdens verksamheter. Enligt SKR prognostiserar nu regionerna att underskottet i ekonomin i år kommer att hamna på totalt 20 miljarder kronor, det vill säga 6 miljarder kronor mer än prognosen i den ekonomiska vårrapporten som låg på 14 miljarder kronor.

Tuffast är läget för Region Sörmland, som enligt radion beräknas få ett underskott på 4 000 kronor per invånare i år. Ytterligare ett 15-tal regioner prognostiserar ett underskott på över 2 000 kronor per invånare, rapporterar radion.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, säger till radion att det väntas neddragningar, anställningsstopp och skattehöjningar i kommuner och regioner om det inte tillförs pengar från regionerna.

– Det här är det största underskott som jag har sett. Det är till och med större än regionerna hade under 1990-talet. Det handlar om väldigt, väldigt stora belopp, säger hon.

Redan i oktober förra året uttryckte Annika Wallenskog i en intervju i Läkartidningen oro över situationen i landets regioner:

– Jag jobbade ju som ekonomichef på ett lasarett på 1990-talet. Det är väl ungefär som den situationen. Det här är den värsta situation jag varit med om på 30 år. Den är ju unik eftersom det är så många saker som inträffar samtidigt, sa hon då.

2022 var regionernas totala intäkter omkring 460 miljarder kronor.

Läs mer:
Regionerna blöder pengar – SKR kräver att staten agerar snabbt
SKR:s skatteprognos: Större skatteintäkter äts upp av utgifterna
SKR:s chefsekonom: Värsta ekonomiska läget på 30 år