Under fredagen, dagen före den stora prideparaden i Stockholm, möts ett tiotal medlemmar på restaurangen Mälarpaviljongen.

– Vi har tidigare haft flak i pridetåget men nu passar det bättre med ett mingel. Vi har flera äldre medlemmar som inte klarar av den långa promenaden.

Medlemmar i intresseföreningen Regnbågsläkarna samlades på Mälarpaviljongen. Foto: Privat

Anledningen till att föreningen inte har ett flak är för att de har varit för få aktiva medlemmar och att inte så många velat delta i paraden.

– Läkarförbundet sponsrade flak förut och vi har gått tillsammans med förbundet under banderollen »Läkare på Pride«. Det var innan pandemin. Vi skulle vilja samarbeta med dem igen, men som det ser ut nu är det inte så många som är intresserade av paraden.

Regnbågsläkarna är en intresseförening för HBTQIA-läkare-, tandläkare och studenter, och består av omkring 40 medlemmar från olika delar av landet, berättar Christian Abi-Khalil. Som ordförande är det mycket att hinna med, särskilt som småbarnsförälder.

– Jag har två barn och pendlar från Stockholm till jobbet som allmänläkare på Samariterhemmet i Uppsala.

Det tar tid att få vardagen att gå ihop med familj och jobb. Övrig tid ägnar han gärna åt Regnbågsläkarna – men det behövs fler som engagerar sig, menar Christian Abi-Khalil.

– Jag upplever att föreningslivet i största allmänhet har förlorat momentum, särskilt efter pandemin. Kanske att det börjar komma tillbaka lite nu. Men det är viktigt att kunna erbjuda något som lockar så klart. Man måste stå ut ur mängden.

Christian Abi-Khalil är ordförande i Regnbågsläkarna. Foto: Privat

Vad kan ni erbjuda nya medlemmar?

– Till hösten har vi tänkt genomföra någon medlemsaktivitet igen, exempelvis åka till en fin plats där vi kan umgås och ordna föreläsningar. Samvaro och utbildning, kan man säga. Vi har jobbat på det sättet i många år. Vi har funderat på att åka till Smådalarö Gård.

Christian Abi-Khalil hoppas att medlemmar i Läkarförbundet även vill gå med i Regnbågsläkarna.

– Vi tänkte bjuda in Läkarförbundets medlemmar till höstaktiviteten. Vi har också lite uppsökande verksamhet och försöker rekrytera medlemmar från andra håll.

Christian Abi-Khalil hoppas alltså på fler medlemmar – och har ytterligare ambitioner:

– Jag har varit lite inne på att starta en kurs för allmänmedicinare inom delmålet etik, jämlikhet och mångfald.

Varför behövs en sådan?

– Kunskap är en färskvara. Även om vi i Sverige kommit långt vad gäller upplysning och acceptans gentemot minoriteter och utsatta grupper i samhället finns det alltid ett behov av utbildning. Vi hade gärna sett att fler sjukvårdsverksamheter HBTQ-certifierats, men tyvärr är det få som väljer det, mycket på grund av ekonomiska skäl.

Christian Abi-Khalil berättar också att flera sakkunniga i föreningen har hållit i utbildningar, bland annat på läkarprogrammet.

Utöver utbildningsinsatser, påverkansarbete, prideevenemang och helgresor som medlemsaktiviteter fyller Regnbågsläkarna en annan funktion, anser Christian Abi-Khalil.

– Vi fungerar som en social plattform där medlemmar kan vara sig själva, bolla tankar och idéer med likasinnade. Det händer även att läkare vänder sig till oss med vittnesmål om diskriminering på arbetsplatsen. Vi vill kunna bemöta och förebygga diskriminering och det gör vi bättre ju fler vi är, säger Christian Abi-Khalil.