– Vi inser att det kommer bli fler och fler frågor av det här slaget framöver och att vi därför behöver hitta en balans för att kunna tillgodose läkarnas behov utan att belasta verksamheten för hårt, säger Jayne Alfredsson på AT-kansliet, som administrerar AT-provet.

Därför kommer AT-kansliet under det närmaste kvartalet ta fram riktlinjer för AT-läkare som av en eller annan anledning behöver särskilda lösningar.

– ­Det handlar inte bara om amning. Det var till exempel en läkare med ADHD som behövde få möjlighet att ställa sig upp då och då eller ta pauser för att kunna behålla fokus. Men det är främst de här två fallen som gör att vi nu tycker att vi behöver lite mer övergripande rutiner, så att vi vet hur vi ska svara de som kommer in med en begäran om att få skriva med någon form av undantag eller extraresurs, säger Jayne Alfredsson.

AT-läkaren Linn Moberg. Foto: Privat.

Linn Moberg var den läkare som i våras fick höra att hon inte skulle få möjlighet att amma under AT-tentan. Efter påtryckningar från Kvinnliga läkares förening fick hon dock svaret att frågan skulle tas upp av den juridiska avdelningen innan slutgiltigt besked skulle ges. I slutet av april meddelades att hon trots allt skulle få rätt till amningspauser och en extra tentavakt avsatt specifikt för henne.

– Jag hade också ställt frågan om jag kunde få mer skrivtid eftersom jag skulle missa en stund, men där fick jag svaret att det bara är dyslexi som ger rätt till extra skrivtid. Jag tycker principiellt att amning också borde ge rätt till extra skrivtid, men där och då var jag mest glad och lätta över att få skriva tentan och amma, säger Linn Moberg.

Hon välkomnar att AT-nämnden nu gör en genomlysning för att ta fram riktlinjer, men är förvånad att sådana inte har funnits tidigare.

– Det är minst sagt på tiden. Ur ett jämställdhetsperspektiv känns det diskriminerade att en manlig, föräldraledig AT-läkare har kunnat skriva tentan, men inte en kvinnlig.

AT-kansliet har dock hela tiden hävdat att det skett ett missförstånd och att Linn Moberg inte nekats att amma. Enligt Jayne Alfredsson behövde man först kolla upp hur de praktiska möjligheterna på skrivorten såg ut innan man gav definitivt besked, då vissa orter saknar rum i anslutning till skrivsalen där man kan sitta i enskildhet. I det här fallet gick det att lösa, men frågan är större än så, enligt Jayne Alfredsson.

– Framöver behöver vi också ha en diskussion kring huruvida vi ska budgetera för den typen av extrakostnader som sådana individuella lösningar kan medföra, säger hon.

Läs också: Läkare nekas amningspaus under AT-provet – överväger DO-anmälan