Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt knepig och kostnaderna skenar i väg. Den samlade resultatavvikelsen för hälso- och sjukvården landar på minus 1,6 miljarder och man närmar sig redan nu årsprognosen på – 1,8 miljarder. Sjukhusen är de verksamheter som går back mest och de största utgiftsposterna är personalkostnader, ökade pensionskostnader och köp av vård hos externa vårdgivare. Enligt den senaste ekonomiska rapporten behöver regionen nu gå nära plus minus noll resten av året för att kunna klara årsprognosen. Det blir en svår nöt att knäcka.

– Det är stor aktivitet på sjukhusen för att nå resultat, men tyvärr ser vi ännu inte effekterna. Det är viktigt att förvaltningarna fortsätter att fokusera. Det handlar om att lyfta på alla stenar och att använda nya arbetssätt. Vi behöver använda de resurser vi har på ett så effektivt sätt som möjligt, säger ekonomidirektör Ann-Charlotte Lilja Järnström till VGR Fokus.

Till Sveriges Radio P4 Väst säger hon att tuffa åtgärder är att vänta.

– Vi behöver få ner personalkostnaden. Det kan innebära att man antingen minskar på övertid, tillägg och annat eller att man blir färre genom att göra sig av med personal.

Regionstyrelsen i VGR har tidigare i år uppmanat sjukhusen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för bemanning. Politikerna har även anlitat konsultföretaget PWC för att få mer kunskap om sjukhusens förutsättningar och varför kostnadsåtgärder som gjorts inte får den effekt man trott. Resultatet av den pågående granskningen ska redovisas i oktober.

Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om fler åtgärder. En är att sjukhusen bara ska köpa vård och externa tjänster när det inte finns någon möjlighet att lösa det internt. Inköp av extern vård har blivit 600 miljoner kronor dyrare än planerat, och de kostnaderna måste minska enligt politikerna.

En annan del i arbetet med att minska utgifterna är att nyttja lokaler mer effektivt, det handlar både om rena vårdlokaler och lokaler för administration. Nu görs därför en genomlysning av alla lokaler och ett mål är att användandet av externt hyrda lokaler ska minska.

Regionstyrelsen gav också regiondirektören i uppdrag att ta fram information för att underlätta för invånarna att välja rätt vårdnivå för att avlasta akuterna.

En förutsättning för att klara av att ge fortsatt bra vård nu och framöver, är att jobba annorlunda och samarbeta mer över förvaltningsgränserna enligt Ann-Charlotte Järnström som beskriver framtiden som utmanande. Enligt henne har regionen hamnat i det svåra läget som en följd av ett högt kostnadsläge i kombination med att regionen hamnat efter med sin pågående omställning av sjukvården på grund av pandemin.

– Det är ett allvarligt läge. Som SKR säger: Det är det värsta vi varit med om i regionernas historia, säger hon till Sveriges Radio.