Ekot fick svar från samtliga 21 regioner på en enkät där de ställde frågor om beredskapen, och alla svarade att de har den kapacitet som krävs för att ta emot ett stort antal skadade i samband med ett terrordåd.

Det är mot bakgrund av den höjda terrorhotnivån i landet som radion undersökt i vilken omfattning sjukvården skulle klara att leva upp till sitt uppdrag att hantera skadeläget efter en allvarlig terrorattack.

Samtliga regioner svarade att de har katastrofmedicinska planer att följa, och många har även genomfört större övningar de senaste åren, uppger radion.

Läs också:
Så förbereder sig Stockholms sjukhus för den ökade risken för terrordåd