Trots att regionerna i grunden anser att förmågan att hantera flera skadade vid ett terrorattentat är god, ser några av dem en utmaning i att genomföra större övningar som testar denna förmåga fullt ut.

Region Sörmland hade planer på en stor övning under våren, men den sköts fram efter beslutet att införa stopp för inhyrda sjuksköterskor.

— Då behövde vi samla krafter och valde att skjuta på det. Den nya planen är att genomföra en stor övning under 2024, säger Åsa Hessel, beredskaps- och säkerhetsskyddschef i Region Sörmland, till Ekot.

I en enkät till landets 21 regioner uppger ingen att de helt saknar övningar, men omfattningen och innehållet skiljer sig åt. Förutom Sörmland har inte heller Region Kronoberg haft någon större fysisk övning på flera år. Målsättningen är att ha det framöver, men det kräver omfattande planering för att ge effekt, enligt beredskapsläkaren Pär Lindgren. I dagsläget övar de olika delar av sjukhusvården var för sig, utan att behöva störa den ordinarie verksamheten.

— Det är också en övning. Och i vissa fall kanske den övningen är bättre, säger Pär Lindgren till radion.

Region Västmanland är en av de regioner som det senaste året testat förmågan i stor skala vid ett simulerat terrorattentat. Övningen, med hundra skådespelande aktörer som patienter, gav enligt beredskapsläkaren Martin Andersson en helt annan organisatorisk stress och viktiga lärdomar.

— Vi har tagit väldigt stora kliv tack vare övningen och ändrar hur vi jobbar helt enkelt, säger Martin Andersson till Ekot.

Läs också:
Så förbereder sig Stockholms sjukhus för den ökade risken för terrordåd