Staffan Bergström. Foto: Emelie Stenqvist

Staffan Bergström hade fått uppskov med att lämna in överklagan efter domen i förvaltningsrätten i slutet av maj. Och den 7 augusti lämnade han via sin advokat in den till kammarrätten.

Ärendet, som har fått stor uppmärksamhet i Sverige, handlar om att Staffan Bergström 2020 hjälpte en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv. Staffan Bergström gick sedan själv till polisen som inledde en förundersökning, vilken dock lades ned. Däremot gjorde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en granskning som ledde till att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att dra in Staffan Bergströms läkarlegitimation. Det beslutet överklagade Staffan Bergström till förvaltningsrätten, som i slutet av maj i år dock fastställde HSAN:s beslut.

Men som Läkartidningen tidigare berättat har Staffan Bergström sagt att han är beredd att fortsätta driva ärendet i svensk domstol. Och nu har han alltså överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Centralt i överklagan är begreppet »vetenskap och beprövad erfarenhet«, som han menar att domstolen snävat in till en nationell kontext.

– Jag är ju själv professor och forskare och har fått sakkunnigutlåtanden från tre professorer i medicinsk etik som förvaltningsrätten helt negligerat. Och alla säger att det är fel; det kan inte finnas en nationell vetenskap, en lokal vetenskap. Vetenskapen och den beprövade erfarenheten är alltid internationell, säger han.

Det här menar Staffan Bergström och hans advokat spelar stor roll, bland annat för att den svenska hälso- och sjukvårdslagen bygger på förarbeten som är mer än 40 år gamla. När de gjordes fanns inget land med legal dödshjälp. Sedan dess har både vetenskapsläget och vad som är juridiskt möjligt ändrats i omvärlden.

– Nu är det 24 länder och stater som genomfört legal dödshjälp. Det är närmare 370 miljoner människor som lever i länder som legaliserat frivillig dödshjälp, säger han och påpekar att Sverige under tiden har fått en lag som gör att exempelvis respiratorberoende patienter kan avstå livsuppehållande behandling.

En annan punkt i överklagandet handlar om att förvaltningsrätten uttryckt att Staffan Bergström skulle vara »uppenbart olämplig« att utöva läkaryrket.

– Efter 52 års prickfritt läkarliv återkallar man legitimationen. Vi tycker det är helt orimligt att man säger att jag är uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, berättar Staffan Bergström.

En tredje punkt i överklagandet handlar om europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna, ofta kallad Europakonventionen, som återfinns i svensk lag. I dess artikel 8 står att myndigheter inte får ingripa i medborgares rätt till privatliv hur som helst. Här menar Staffan Bergström och hans advokat att det särskilt gäller rätten att välja när och hur man ska dö.

– Vi hävdar med eftertryck att förvaltningsrätten inte har följt Europakonventionen.

Om svensk domstol avvisar överklagandet kommer Staffan Bergström att försöka gå vidare med ärendet till Europadomstolen för att få ett utlåtande därifrån också.

– Vi tycker att det här är av ett allmänt intresse. Den här frågan har debatterats i över 50 år i Sverige. Vi måste ha vägledning från en domstol om det är tillåtet att göra, som jag gjort.

Läs även:
Domstol: Staffan Bergström får inte tillbaka sin läkarlegitimation
Staffan Bergström kommer att överklaga beslut om legitimation