Enligt prognosen krävs nedskärningar i personalen på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus på omkring hundra respektive drygt hundra tjänster vardera. Dessutom föreslås att närakuten vid Hötorget läggs ner.

Detta –  och mycket därtill – krävs för att komma tillrätta med ett underskott på 1,7 miljarder kronor för sjukvården, som omsluter ungefär 74 miljarder kronor.

Tjänstemännens bedömning är att kostnaderna kommer att öka med minst 4,5 procent – mycket på grund av inflationen.

Men justeringen för att möta de ökade kostnaderna landar på 3,2 procent, vilket innebär att besparingsåtgärder är nödvändiga, skriver SvD.

Johan Styrud befarar att det är omöjligt att spara utan att sjukvården drabbas.

– Men jag tror att det går att spara centralt hos regionen, på administrativa tjänster. Där tror jag det finns pengar. Det är viktigt att spara på administrativa tjänster och konsulter av olika slag.

Finns det risk att regionen sparar in på medicinska sekreterare?

– Det vore i så fall ineffektivt. Då får vi trixa och fixa med allting. Vi kan ha färre besök, rondgående och operationer. När det gäller sjukhusen kan man spara på ledningsfunktioner men det är lite pengar i sammanhanget.

Vad tänker du om att spara in på Hötorgets närakut?

– Jag tror närakuterna är en plåsterlösning från början. Jag skulle inte vilja ha så många närakuter, utan snarare primärvård som fungerar och jouröppna vårdcentraler. Närakuter tar läkare från primärvården och sköterskor från akutmottagningar på sjukhusen.

För att balansera de ökade kostnaderna ska överkonsumtionen av vårdval minska – bland annat hud. Därtill föreslås avgiftshöjningar på närakuterna som kan ge 60 miljoner om året – från 250 kronor till 350 kronor per besök.

Johan Styrud tror inte att avgiftshöjningar ger något större klirr i kassan.

– Det är en lösning men ger inte så mycket pengar eftersom vi har högkostnadsskydd också.

Stockholms läkarförenings ordförande ser ingen annan lösning än mer pengar.

– Jag tror man måste ta fram mer pengar. Regionen måste tömma ladorna och se till att den får mer pengar från staten eller så måste skatten höjas – och det är inga roliga saker, säger Johan Styrud.

När Läkartidningen söker en kommentar från den styrande mittenkoalitionen svarar Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, följande i mejl:

­»Inflationschocken har gjort att vi befinner oss i den allvarligaste ekonomiska krisen för välfärden på trettio år. Vi inom mittenkoalitionen drev igenom ett historiskt och omfattande räddningspaket riktat till akutsjukhusen i Region Stockholm tidigare i år, men det kommer krävas mer, för även primärvården har stora behov. Nu är det upp till regeringen och SD att ge besked om ekonomiskt stöd. Vi inom mittenkoalitionen kommer presentera vårt budgetförslag i början av oktober och vi ska göra allt för att prioritera kärnverksamheterna«.

Tjänstemännens förslag har inte diskuterats av politikerna ännu. I slutet av oktober väntas regionstyrets budgetförhandlingar vara klara.