Den kirurgiska akutvårdsavdelningen, Kava, (avdelning 53) på Sunderby sjukhus stängs den första september, rapporterar flera lokala medier. Det är sjukhusets enda kirurgiska akutvårdsavdelning, har cirka 18 vårdplatser och tar emot patienter från hela Norrbotten. Efter stängningen kommer patienter i behov av akut kirurgisk vård att fördelas på andra vårdavdelningar på sjukhuset i Luleå.

Anledningen till stängningen är sjuksköterskebrist. Avdelningen – som är en av tre kirurgiska avdelningar på sjukhuset – har till mycket stor del bemannats av hyrpersonal på sjuksköterskesidan. Det fungerar dåligt i längden säger Mats Lundin, divisionschef för länssjukvård 2, till Sveriges Radio P4 Norrbotten. Med inhyrd personal blir det svårt att exempelvis få till bra dagliga rutiner, bedriva utvecklingsarbete och få till ett bra samarbete. Det är också dyrt.

– Personalen är ju inte kvar, utan kommer och går. Vi har också sett att det gör det svårt att locka fast anställda att söka sig till den avdelningen. Det blir en ond cirkel med ännu fler bemanningsanställda. Till slut tyckte ledningen på avdelningen att det inte gick längre.

Förhoppningen är att kunna öppna kirurgavdelningen igen vid årskiftet. Rekrytering av en enhetschef pågår.

Enligt den tillförordnade regiondirektören Ulf Bergman handlar det inte om ett totalt hyrstopp, utan ett sätt att ta tag i de skenande kostnaderna. Han anser att Region Norrbotten kan göra mer för att rekrytera och behålla medarbetare. Från och med den 1 september dubbleras ob-tillägget som en av flera åtgärder för att klara bemanningen. En annan är att stärka chefernas förutsättningar genom utbildningsinsatser och att se över hur många medarbetare en chef har under sig.

Förra året blev notan för hyrpersonal 450 miljoner kronor, totalt sett i regionen.

– Vårt beroende av inhyrd personal är för stort i dag. Det är inte att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Från vårt håll har vi varit tydliga med att vi måste stärka vår förmåga till att ha egen personal. Det är därför vi gör satsningar som vi gör, inte minst det här med dubblerad ob-ersättning, säger regionrådet Camilla Friberg (S) till Norrbottens-Kuriren

Sunderby sjukhus har länge haft problem med långa köer på akutmottagningen och satellitpatienter på grund av bristen på vårdplatser. Redan 2017 konstaterade Ivo att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på sjukhuset. Förra året anmälde samtliga specialistläkarna vid kirurgkliniken sin egen verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på grund av den svåra vårdplatsbristen.

– Bristen på bemannade vårdplatser som vi har nu och som vi haft under en lång tid – men som förvärrats under hösten och vintern – gör att vi bedömer att säkerheten för de kirurgiska patienterna är hotad och i vissa fall även brister, sa överläkaren Andreas Söderström till Läkartidningen efter anmälan.

Då saknades 19 sjuksköterskor. En konsekvens av brist på disponibla vårdplatser på kliniken, blev bland annat att kirurgiska patienter tvingades vara kvar på akutmottagningen. En annan att elektiva operationer ställdes in, enligt Andreas Söderström.