Trombektomi innebär att stora proppar dras ut ur hjärnan med hjälp av ett metallnät hos patienter med akut stroke – något som visats kunna förbättra prognosen dramatiskt.

I dag är det bara universitetssjukhus som genomför trombektomi. Nu står alltså Sundsvalls sjukhus redo att erbjuda ingreppet i samarbete med Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

En neurointerventionist från Umeå ska finnas på plats veckovis i Sundsvall en till två veckor i månaden för att genomföra trombektomi tillsammans med en av Sundsvalls egna PCI-sjuksköterskor – en sjuksköterska som vanligtvis arbetar med ballongsprängning vid hjärtinfarkt.

Fredrik Björck, strokeansvarig läkare, har kämpat länge för trombektomi på Sundsvalls sjukhus. Ingreppet ska göras på angiolab. Foto: Therése Ny

Fredrik Björck, strokeansvarig överläkare på Sundsvalls sjukhus, hoppas att sjukhuset ska kunna genomföra ingreppet om bara ett fåtal veckor. Då kommer också de geografiskt närliggande sjukhusen i Sollefteå, Östersund och Hudiksvall ha möjlighet att skicka patienter till Sundsvall för trombektomi.

– Det känns väldigt roligt att äntligen komma i gång med något som kan påverka människors liv och hälsa på riktigt. Det kan ju faktiskt gälla liv och död, säger Fredrik Björck.

En till två trombektomipatienter i veckan räknar han med.

– Men det är inte så att neurointerventionisten kommer att sitta och rulla tummarna och vänta på en trombektomipatient. Neurointerventionisten kommer att jobba här på sjukhuset med i huvudsak radiologi.

Vid trombektomi är tiden till behandling kritisk. De allra flesta patienter måste genomgå ingreppet inom sex timmar från insjuknandet. I norra regionen är transporttiden en stor utmaning, särskilt i Region Västernorrland, där det saknas tillgång till helikopter.

Därför har det länge funnits planer på att göra trombektomier i just Sundsvall.

Att patienter i norra sjukvårdsregionen har sämre tillgång till trombektomi än patienter i övriga landet är ett välkänt faktum i dag. Många patienter kommer sent till ingreppet och därför är utfallet också ofta sämre än för patienter i andra regioner.

Efter många om och men – däribland fruktlösa försök att rekrytera en egen neurointerventionist – landade man för några år sedan i det nu aktuella samarbetet med Norrlands universitetssjukhus.

– Det råder full samsyn i norra regionen om att vi ska börja med trombektomi i Sundsvall. Vi kommer aldrig kunna hjälpa Norrlandspatienterna på ett bra sätt om vi bara erbjuder trombektomi på bara ett sjukhus. Om det faller väl ut, vilket vi tror, kan man kanske sprida detta till Östersunds sjukhus och Sunderbyns sjukhus. Men det är en senare fråga, säger Fredrik Björck.

Den långsiktiga planen är också att PCI-operatörer på Sundsvalls sjukhus ska kunna genomföra ingreppet självständigt, efter gedigen utbildning. Universitetssjukhuset Örebro har redan ett liknande upplägg, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

– Men då pratar vi år framåt, säger Fredrik Björck.

Per-Anders Persson, neurointerventionist på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: Privat

Per-Anders Persson är en av två neurointerventionister på Norrlands universitetssjukhus. Han och hans kollega kommer nu – i den mån schemat tillåter – turas om att finnas på plats i Sundsvall.

– Med tanke på den långa transportvägen ser vi det här som det bästa för patienterna. Det kommer att korta tiden till ingrepp väsentligen. Vi vet ju att det är ett par miljoner neuroner per minut som försvinner vid en akut stroke, säger Per-Anders Persson och fortsätter:

– Vi vet också att utfallet för patientgruppen i regel blir sämre om man väntar för länge. Förra året tog det i snitt fyra timmar från diagnostik i Sundsvall tills patienterna var i Umeå. Det är den tiden vi vill korta.

Han understryker att det kommer att dröja minst ett halvår innan man kan uttala sig säkert om hur det går att genomföra trombektomier i Sundsvall med hjälp av PCI-personal.

Och att en del av ett samarbete i norra regionen också skulle kunna vara att skicka antingen en läkare eller ett helt interventionsteam från Umeå till Sundsvall när det väl finns en trombektomipatient där, under de veckor det inte finns en neurointerventionist på plats.

– Vi vill vända på alla stenar för att korta tiden till åtgärd för de här patienterna, säger Per-Anders Persson.

Detta, att få till trombektomi i Sundsvall, har som sagt varit något av en långbänk. För ett antal år sedan riktades det bland annat kritik mot att sjukhuset saknar tillgång till neurokirurgi.

Per-Anders Persson ser dock inte avsaknaden av neurokirurgisk vård som ett stort problem.

– Trombektomin som metod är så pass mogen nu att vi vet att risken för allvarliga komplikationer är låg. Det behövs sällan neurointensivvård på avancerad nivå.

När det gäller den långsiktiga planen att PCI-operatörer ska kunna arbeta med trombektomi i Sundsvall konstaterar han att det numera finns tydliga riktlinjer för vad som krävs av läkare inom olika specialiteter.

– De stipulerar en ganska omfattande utbildningsinsats. Det är inte specialiteten som sådan som avgör vem som är lämplig framöver. Personlig lämplighet går för specialistinriktning.

Han påpekar också att samarbetet med Sundsvalls sjukhus måste ske parallellt med att fler neurointerventionister utbildas i Umeå.

– Det är inte hållbart att vara bara två, inte minst med tanke på nya dygnsvilariktlinjer och så vidare. Vi har ett skriande behov av trombektomikompetens på läkarsidan, säger Per-Anders Persson.