Arbetsuppgifter som tidigare har utförts av läkare görs i stället av andra yrkeskategorier. Det är innebörden bakom begreppet task shifting, eller uppgiftsväxling, som de senaste åren ofta har setts som lösningen på flera av vårdens problem. Läkare har dock upprepade gånger uttryckt kritik mot fenomenet. I ett nytt uttalande från föreningarna som utgör Nordöl (det nordiska rådet för sjukhusläkare) framhålls att task shifting »måste leda till likvärdig eller förbättrad behandling och inte riskera patientsäkerheten«. Det framgår av ett pressmeddelande från Sjukhusläkarna.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, säger i pressmeddelandet att det är »helt avgörande att förändringar i arbetsuppgifter inom sjukvården sker utifrån patientbehov och medicinsk utveckling«.

Föreningarna som står bakom uttalandet är överens om att uppgiftsväxling i vården där det ingår medicinsk bedömning ska ledas av läkare, och att den personal som får nya uppgifter måste få tid för utbildning. Nordöl är också överens om att uppgifter och resultatområden ska vara väl definierade samt att det krävs relevant övervakning, uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll.

Elin Karlsson understryker vikten av att resurserna används på bästa sätt. Hon ser å ena sidan stor potential i att till exempel låta medicinska sekreterare avlasta läkare med administration, men säger samtidigt att läkare alltid måste vara delaktiga när det ska fattas beslut om uppgiftsväxling. 

Läs också:
Läkarförbundet ska kartlägga task shifting och hur läkarna påverkas
Stockholms läkare: Task shifting urholkar läkarnas kompetens