Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen tvångsvårdas omkring 11 000 personer i Sverige varje år med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Ytterligare cirka 2000 personer får rättspsykiatrisk vård.

Och de regionala skillnaderna är stora, konstaterar myndigheten.

– Det förekommer också stora regionala variationer när det gäller andelen personer som får tvångsvård vid ett första insjuknande, säger Peter Salmi, projektledare för arbetet med kartläggningen, i ett pressmeddelande.

Kartläggningen består dels av statistik från myndigheten, dels av enkäter och intervjuer baserade på patienters och anhörigas erfarenheter, utförda av organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. En av slutsatserna är följande:

– I vissa regioner är det färre än 20 procent av patienterna som tvångsvårdas, medan det i andra är närmare 60 procent. Det innebär att vården inte är likvärdig, säger Peter Salmi i pressmeddelandet.

Därutöver har myndigheten konstaterat att patienter som skrivs ut från tvångsvården har ett omfattande behov av vård och omsorg samt att det har en påtagligt förhöjd risk för suicid.

Socialstyrelsen anser att inrapporteringen av patienter som tvångsvårdas behöver bli bättre och att suicid behöver följas upp mer noggrant.