I juli dödades en psykiater i ett knivöverfall på en rättspsykiatrisk klinik i Köpenhamn. Två andra anställda skadades vid händelsen, varav en mycket allvarligt. En man i 40-årsåldern, som var överläkarens patient, har erkänt dådet. Den misstänkte gärningsmannen har enligt danska medier sagt i förhör att han ville döda överläkaren eftersom han var missnöjd med sin behandling och inte tyckte att hon borde jobba som läkare.

De senaste åren har det skett flera dödliga knivattacker på anställda inom psykiatrin i Danmark, och det har upprepande kommit larm från psykiatrin om svåra arbetsförhållanden och patienter som inte får vård i tid. Den senaste knivattacken har lett till en rädsla, inte minst bland yngre psykiatrer. Det uppger Christian Møller, ordförande för yngre psykiatrers förening i Danmark.

– Tyvärr är det inte första gången det här händer. Frågan är om det görs tillräckligt för att vi ska kunna vara trygga på jobbet, säger han till Danska läkartidningen.

Psykiatrin sticker ut negativt, jämfört med andra läkarspecialiteter. Bara under de senaste sex månaderna har drygt 7 av 10 läkare inom psykiatrin upplevt ett hotfullt beteende från en patient på sin arbetsplats, enligt Yngre Lægers nya arbetsmiljöundersökning. Nästan 6 av 10 har mottagit muntliga eller skriftliga hot och 6 procent av de anställda inom psykiatrin har varit utsatta för våld eller misshandel under loppet av ett halvår.

Det är djupt oroande, enligt Yngre Lægers ordförande Helga Schultz.

– Siffrorna i undersökningen talar för sig själva. Fokus ska ligga på säkerheten för de anställda inom psykiatrin. Alla psykiskt sjuka patienter är inte farliga, långt ifrån. Men när siffrorna om hot och hotfullt beteende är så betydligt högre än inom andra specialiteter finns det anledning att skrika. För det ska vara säkert för alla anställda, oavsett var och med vilka patientgrupper man arbetar, säger hon i ett pressmeddelande.

Insatser som överfallslarm, anställda väktare och anonymisering av de anställda kan vara bra, menar föreningen som dock lyfter fram bristen på personal med rätt kompetens och utbildning som det stora problemet i den danska psykiatrin på både kort och lång sikt.

Sommarens knivattack är det åttonde dödsfallet bland anställda i psykiatrin på tio år, enligt Danska läkarförbundet. Så illa ser det inte ut i Sverige. Men även här lyfts hot och våld fram som ett stort problem för läkare – inte minst inom psykiatrin.

Enligt en undersökning från Sveriges läkarförbund som kom förra året hade var tredje läkare inom psykiatrin utsatts för hot och våld det senaste året. Resultatet visade även att yngre läkare var mer utsatta än äldre.

Läs också:
»Satsa hellre på bättre behandling än höga murar«
Danska läkare kräver åtgärder efter dödsfall