Specialistläkaren i urologi har arbetat på ett sjukhus i norra Sverige i mer än fem år. Tidigt gjorde hen sig skyldig till flera avvikelser, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bland annat svarade hen inte på sökningar och undvek att komma till sjukhuset som bakjour.

Upprinnelsen till anmälan var däremot avvikelser av det allvarligare slaget.

Läkaren ignorerade ett telefonsamtal om en »uppenbart misstänkt« testikelvridning hos en man i 20-årsåldern. Flera dagar senare förlorade mannen testikeln i en operation, vilket var nödvändigt på grund av vävnadsdöd.

Därtill har ytterligare avvikelser inträffat.

En patient förlorade fem liter blod under en operation och fick blödningschock, vilket ledde till respiratorvård. Enligt Ivo-anmälan hade läkaren inte koll på att patienten gick på blodförtunnande läkemedel. Och enligt sjukhusets utredning »ger läkaren intrycket av att inte förstå att det är hens uppgift«.

Läkarens chefer har haft flera samtal med läkaren och hen är informerad om Ivo-anmälan, men det framgår inte hur läkaren ställer sig till avvikelserna.