Som Läkartidningen tidigare har skrivit har en utskrivningsklar patient legat kvar på sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) i nära ett och ett halvt år. Tjörns kommun har vägrat betala de nästan 5,4 miljoner kronor som regionen har krävt. Därför har regionen velat få ärendet avgjort i domstol, men behövt grönt ljus från politiskt håll. Nu har regionen fått det: Under tisdagen godkände regionstyrelsen att rättsliga åtgärder vidtas för indrivning av ersättningskrav mot Tjörns kommun.

Normalt sett kan kommunerna i regionen låta utskrivningsklara patienter vara kvar på sjukhus i upp till sju dagar utan att det kostar dem något. Därefter krävs kommunerna på pengar för den utdragna sjukhusvistelsen. Att patienten i fråga blev kvar så länge beror på att det rådde olika åsikter om hans vårdbehov. Tanken var att mannen skulle erbjudas plats på ett korttidsboende på Tjörn, där han var hemmahörande, men kommunen nekade att ta emot honom med hänvisning till att hans vårdbehov inte kunde ombesörjas av kommunens hälso- och sjukvård. Mannen var en trakeostomipatient och hans vård kunde inte anses som primärvård, menar Tjörns kommun. Katarina Andersson, biträdande sjukhusdirektör vid Sjukhusen i Väster, har å sin sida hävdat att mannen inte krävde någon särskild kompetens, enbart daglig omvårdnad.