I drygt sexton månader låg mannen i 90-årsåldern inlagd på sjukhus trots att han bedömdes som utskrivningsklar, rapporterar Dagens Medicin. Tanken var att mannen skulle erbjudas plats på ett korttidsboende på Tjörn, där han var hemmahörande, men kommunen nekade att ta emot honom med hänvisning till att hans vårdbehov inte kunde ombesörjas av kommunens hälso- och sjukvård. Mannen var en trakeostomipatient och hans vård kunde inte anses som primärvård, menar Tjörns kommun. Katarina Andersson, biträdande sjukhusdirektör vid Sjukhusen i Väster, å sin sida hävdar att mannen inte krävde någon särskild kompetens, enbart daglig omvårdnad.

– Det är inga konstigheter att rengöra trakealkanyler, byta kompresser och suga slem vid behov, det finns inte ens krav på att det ska göras av legitimerad sjukvårdspersonal, säger hon.

I morgon tisdag ska regionstyrelsen fatta beslut om huruvida ersättningskravet gentemot Tjörns kommun, en summa på nära 5,4 miljoner, ska drivas i domstol. Normalt sett kan kommunerna i Västra Götalandsregionen låta utskrivningsklara patienter vara kvar på sjukhus i upp till sju dagar utan att det kostar dem något. Därefter krävs kommunerna på pengar för den utdragna sjukhusvistelsen.