Vårdcentralerna, som både drivs av regionen och privat, har i granskningen visat brister på diagnossättning, journalföring och registrering. Region Skåne har beslutat att vårdcentralerna ska arbeta med sitt interna förbättrings- och utvecklingsarbete. De ska bland annat se till att personalen kan och följer de nationella och regionala riktlinjerna för journaldokumentation och registrering av diagnoser. Det ska också finnas rutiner för regelbunden intern journalgranskning.

Därtill får vårdcentralerna ett erläggande om vite. Det motsvarar 5 procent av ersättningen efter antal listade individer, och betalas genom avräkning på utbetalningar i sex månader från juli till och med december i år.

Region Skåne genomför återkommande genomlysningar av vårdcentralernas verksamheter. Efter en sådan förra året beslutades om en fördjupad granskning av tolv, varav nio nu alltså får en erinran om åtgärder.

Läkartidningen har tidigare berättat att en av vårdcentralerna väljer att överklaga kravet på vite. »Vi hoppas att vi har öppnat en dörr för alla vårdcentraler som blir granskade«, sa den klinikens ägare Fredrik Mogren då.

Läs även:
Läkare kan slippa vite – vårdcentral i en rättslig tvist mot Region Skåne