Läkarlönerna i Västra Götalandsregionen har varit något av en snackis de senaste åren. Facket har länge kämpat för att få upp lönerna och en avgångsenkät från i våras visade att många läkare valt att avsluta sin anställning inom regionen på grund av de låga lönerna och den dåliga löneutvecklingen. Häromåret beslutade därför regionen att satsa 700 miljoner, fördelat över tre år, på att höja lönerna för vårdanställda vars löner ligger under rikssnittet. Under det första året, 2022, blev läkarna utan extrapengar, men i år har de fått ta del av potten. Nyligen slogs även tilldelningen för nästa år fast och där går läkarna hem som de stora vinnarna. Av totalt 183 miljoner går 140 miljoner till läkare.

Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening. Foto: Läkarförbundet

– Det tycker jag är rimligt. Läkarlönerna i regionen ligger så fruktansvärt långt från rikssnittet. Eftersom vi är så långt under snittet blir det också en större del av kakan som kommer läkarna till del, säger Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening.

Störst påslag rent procentuellt får specialistläkarna som tilldelas 4 procent extra, utöver den ordinarie löneöversynen, genom låglönesatsningen. ST-läkarna får 3,3 procent, medan 2,9 procent går till överläkarna och 2,2 procent till överläkare med ledningsansvar. Eftersom kollektivavtalet säger att lönesättningen ska vara individuell och differentierad finns det dock ingen garanti att varje enskild individ får den utlovade procentsatsen, betonar Emelie Hultberg.

Hon tror inte heller att satsningen helt och hållet lyckas pressa upp lönerna till genomsnittsnivån i landet. En anledning är den modell som regionen har utgått från i satsningen.

– Man har tittat på medellöner för exempelvis alla specialistläkare i regionen och jämfört med ett snitt för övriga regioner, men man har inte tagit hänsyn till att vi har väldigt stora skillnader inom regionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset sticker ut och ligger långt under landets övriga universitetssjukhus – och för dem kommer inte den här satsningen vara tillräcklig.

Pengarna fördelas genom nästa års ordinarie löneöversyn, så exakt när pengarna kommer i lönekuvertet går inte att säga ännu.

– Däremot håller 2023 års satsning på att delas ut och det kommer våra medlemmar att märka av ganska snart. De som jobbar inom närhälsan förväntas få nya löner i september och för övriga hoppas vi att det är klart i november, säger Emelie Hultberg.

AT-läkare, BT-läkare och vikarierande underläkare är inte inkluderade i satsningen. Enligt Emelie Hultberg förs en löpande dialog med regionen om hur deras löner kan höjas.

Läs också:
I år höjs lönerna för läkarna i VGR: »Ser dåligt ut för de allra flesta«
Bristande ledarskap är en anledning att läkarna lämnar Västra Götaland