Problemen med system som inte talar med varandra över regions- och organisationsgränser är välkända i vården. Det kan ge merarbete till anställda och värsta fall vara patientosäkert.

Regeringen aviserade i Tidöavtalet förra året, ambitionen att förbättra situationen. Där står »genomför en enhetlig och gemensam digital infrastruktur för den svenska sjukvården som ersätter och kompletterar de 21 regionernas befintliga infrastruktur«.

Och nu vill alltså regeringen avsätta 77 miljoner kronor för ändamålet i den kommande budgeten, vilket kommer följas upp med mer pengar i framtiden. Pengarna ska gå till E-hälsomyndigheten för att börja utvecklingen av en nationell infrastruktur.

– Att de digitala systemen i vården runt om i landet idag inte alltid fungerar integrerat med varandra äventyrar patientsäkerheten och lägger stora administrativa bördor på personalen. Så kan vi inte ha det, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Han går inte in på detaljer i vad som kommer att krävas för en nationell digital infrastruktur. Partierna bakom Tidöavtalet påpekar dock att det krävs samspel mellan offentliga och privata aktörer, och att frågan om lagändring ska prövas.