I dag har vare sig barn mellan 13 och 15 år, eller deras vårdnadshavare, direkt åtkomst till barnens patientuppgifter. Regionerna ger i regel vårdnadshavarna tillgång till uppgifter till dess barnet fyller 13 år, medan barnet självt kan se sina uppgifter först från 16 år. Därav blir det ett glapp på tre år.

För att täta den luckan tillsatte regeringen förra året en utredning i frågan. Och nu ska förslagen från utredningen på remiss.

I korthet handlar förslagen om att barn och vårdnadshavare ska få tillgång till informationen också från 13 års ålder. Men vårdnadshavare ska inte få det, om barnet motsätter sig det.

För att detta ska kunna genomföras föreslår utredningen ändringar i patientdatalagen, lagen om nationell läkemedelslista och offentlighets- och sekretesslagen. Ytterligare förslag handlar om att vårdgivare, E-hälsomyndigheten och hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis ska ha skyldighet att spärra uppgifter som omfattas av sekretess för vårdnadshavare, och att barnet ska informeras om rätten att neka vårdnadshavare tillgång till uppgifter.

Läs även:
Journalåtkomst för barn ska utredas