– Sakkunniga jurister anser att stängningen inte är patientsäker och att det strider mot lagen. Med en sådan risk- och konsekvensanalys som har presenterats, där det lyser rött på patientsäkerheten, måste man omvärdera och se om man kan göra något annat i stället för att stänga ner hela akutverksamheten, säger Emma Larsson.

Hon har länge engagerat sig i framtiden för sjukhuset i Lidköping, ända sedan hon arbetade som undersköterska där för elva år sedan och arrangerade den första demonstrationen mot nedskärningar. Även om det formella beslutet om att stänga akuten fattades av sjukhusstyrelsen först i veckan har planerna varit kända länge och Emma Larsson har övervägt ett överklagande till förvaltningsrätten under en tid. Till slut bestämde hon sig för att göra slag i saken. Nu är hennes förhoppning att frågan ska utredas på nytt.

– Jag hoppas att förvaltningsrätten anser att det är väl värt att ta upp det här ärendet. I patientsäkerhetslagen står det ju att vårdgivaren ska förhindra patientskador så gott det går, och det tycker jag att man bryter mot i och med det här beslutet, säger Emma Larsson.

Sjukhusdirektör Stellan Ahlström skriver till Läkartidningen att det är upp till förvaltningsrätten att bedöma om beslutet har tillkommit på lagligt sätt eller om det strider mot lagen. »Jag vill inte föregå den processen med någon kommentar i dagsläget.«

Läs också: 
Stängningen av akuten i Lidköping klubbad – trots kraftiga protester
Läkare vädjar till Ivo om att utreda riskerna med stängd akut i Lidköping
Facket kluvet till beslutet att stänga akutmottagningen i Lidköping
Akuten i Lidköping ska stängas – enig nämnd bakom beslutet
Läkare riktar kritik mot ekonomisk genomlysning av Skaraborgs sjukhus