Några händelser de senaste åren gör att Region Blekinge justerat reglerna för användning av privata mobiltelefoner i tjänsten. Det ska höja patient- och informationssäkerheten, vilket Sveriges Radio P4 Blekinge tidigare rapporterat.

I regleringen, som Läkartidningen tagit del av, står till exempel att fotografering och ljudupptagning i sjuk- och tandvårdens lokaler inte är tillåtet, vilket också gäller telefonsamtal, och att telefonen inte alls får användas i kontakt med patient. Med lokaler avses utrymmen där patienter vistas eller där känslig information finns, och undantag kan göras om de godkänns av avdelningschef.

– Det är verkligen inte ett förbud vi pratar om utan ett förtydligande av befintligt regelverk och en reglering av hur vi ser på hur man ska använda mobilen på ett bra sätt i den patientnära vården, säger regionens säkerhetschef Stefan Österström till Läkartidningen och påpekar att liknande regler finns i flera andra regioner.

Vilka händelser det är som har inträffat och som föranlett regleringen, vill han inte gå närmare in på. Men det är »ett antal incidenter« de senaste åren och han poängterar att informationssäkerhet är ett av hans fokusområden.

Stefan Österström säger till Läkartidningen att det egentligen är ganska lite som har förändrats i praktiken, men att det nu ska vara tydligare vad man får och inte får göra, med fler exempel.

– Vi har haft riktlinjer sedan länge. Det här är en justering av befintliga regelverk för att göra det enklare och tydligare och mer i linje med en god och hög informationssäkerhetshantering och robusthet i regionen.

Efter att meddelandet gick ut till de anställda kom reaktioner, till exempel från fackligt håll. Jonas Andersson, ordförande i Blekinge läkarförening, säger till Läkartidningen att meddelandet till de anställda damp ned utan föregående dialog. Flera saker i regleringen tycker han är rimliga och självklara, men att allt inte är genomtänkt och att han redan skrivit till regionledningen om ett förtydligande.

Jonas Andersson säger till exempel att alla inte har tjänstemobiler, vilket gör dem beroende av privata telefoner. Och Vårdförbundet Blekinges ordförande Camilla Perland säger till Sveriges Radio att mobilreglerna kan skapa oro hos personalen. Också hon påpekar att alla inte har tjänstemobil.

Reaktionerna har gjort att regionen nu gått ut med ytterligare ett meddelande till de anställda om att regleringen – som i sig skulle vara ett förtydligande av vad man får och inte får göra – kommer att förtydligas ytterligare nu i dagarna.

– Det här väcker känslor och reaktioner. Då ska vi försöka göra så att det landar så bra som möjligt med den här regleringen, säger Stefan Österström.