Demonstrationen är ursprungligen ett privat initiativ och hålls i Fatbursparken invid Medborgarplatsen i Stockholm klockan 14 på söndag. Enligt arrangören har flera organisationer anslutit sig. Däribland finns människorättsorganisationerna Amnesty International och Civil Rights Defenders, RFSL, fackförbunden Vision, ST och DIK.

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), där Läkarförbundet ingår, deltar också genom att ordförande Göran Arrius kommer att hålla ett tal, uppger organisationen för Läkartidningen.

Läkarförbundet deltar inte formellt annat än genom Saco då det är ett privat initiativ. Läkarförbundet är annars starkt kritiskt till de politiska intentionerna rörande en anmälningsplikt för offentliganställda. Förbundet anser inte att anmälningsplikt hör hemma i ett demokratiskt samhälle eller inom svensk sjukvård. För en vecka sedan skrev ordförande Sofia Rydgren Stale på Facebook »jag blev läkare för att bota människor, inte anmäla dem«.

Parollen »Jag är läkare och inte gränspolis« anammades och modifierades av flera andra. Bland dessa finns Vårdförbundet och DIK som anpassat sloganen till sina respektive yrkesgrupper.

Frågan om anmälningsplikt, vad somliga väljer att kalla »angiverilag«, är under utredning. Bakgrunden är en punkt i Tidöavtalet – överenskommelsen mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, vars stöd de är beroende av – i vilket det finns förslag om att offentliganställda ska bli skyldiga att rapportera personer som saknar tillstånd att uppehålla sig i landet.

En del i utredningen handlar om ett eventuellt undantag för bland annat sjukvården, något som sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) tidigare har varit noga med att poängtera och som också stod klart för en dryg vecka sedan när tilläggsdirektiven till utredningen presenterades. Sverigedemokraterna har å andra sidan varit av åsikten att inga offentliganställda ska undantas.

Läs även:
Mer direktiv men inga nya besked om kritiserad anmälningsplikt 
Vårdanställda lovar att vägra plikt att anmäla papperslösa i kampanj 
SD: Alla offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla papperslösa