Det började med att det journalistiskt undersökande tv-programmet »Uppdrag granskning« avslöjat att minst fem män som lämnat prover för fertilitetstest, blivit pappor utan sin vetskap. Enligt programmet har en läkare, numera avliden, systematiskt tagit sperma från ovetande män under perioden 1973–1996.

I början av september presenterade Region Halland en intern granskning som visade på fler brister i dokumentation, rutiner och hantering från den aktuella tiden. Uppgifter i särskild journal är bristfälliga och saknas i vissa fall helt, enligt regionen. Det är även oklart om det gjorts provtagning för smittsamma sjukdomar eller någon psykologisk utredning. När personer kontaktat kvinnokliniken vid Hallands sjukhus för att, med laglig rätt, söka uppgifter om sitt ursprung har sjukhuset också brustit.

Revisionsfirman PWC håller även på med en extern granskning på uppdrag av regionen. Den ska vara klar i slutet av månaden. Men redan nu, innan den externa rapporten är klar, väljer alltså Region Halland att göra en lex Maria-anmälan till Ivo.

Anders Åkvist, regional chefsläkare. Foto: Region Halland

− Vi har konstaterat stora brister i hanteringen av den tidigare inseminationsverksamheten. Lex Maria-anmälan utgår från den internutredning som nyligen färdigställdes, där skeendet har kartlagts så långt det varit möjligt och åtgärder föreslås. Ivo ska nu granska om de åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att detta inte ska kunna hända igen, säger Anders Åkvist, chefsläkare vid Region Halland, i ett pressmeddelande.

1985 trädde en lag i kraft vilken innebar att barn som blivit till genom givarinsemination har rätt att få veta vilka deras biologiska pappor är. Från det året fram till 1996 föddes 31 donatorbarn på Hallands sjukhus i Halmstad, som då hette Länssjukhuset i Halmstad.

Läs även:
Kontrollen brast när sperma togs från ovetande män
Läkare tog spermier från ovetande män – minst fem barn föddes