Socialstyrelsens rapport bygger på en enkät som 18 av landets 21 regioner har svarat på. Därtill har intervjuer gjorts med representanter för fem regioner för att få en fördjupad förståelse för mekanismerna bakom vissa svar.

I rapporten framkommer bland annat att alla 18 svarande regioner samarbetar med andra regioner angående digitalisering, åtminstone i något avseende. Samma sak gäller samarbete med högskolor och digitaliseringsbolaget Inera, som ägs av landets regioner och kommuner. Tio regioner svarade att de samarbetade med statliga myndigheter och 12 att de samarbetade med näringslivet.

Det är också vanligt att använda digital teknik för omställningen till det som brukar kallas nära vård. 15 av 18 regioner svarade exempelvis att de använder appar för att stödja patienterna med träning, såsom genom videor. Fyra regioner bedrev artrosskola genom en lösning från Inera.

Socialstyrelsen frågade också om digitalt stöd för egenvård såsom exempelvis blodtryck eller migrän. Där var det 16 regioner som svarade att de hade det. De hälsotillstånd som nämns i sammanhanget är diabetes, hjärtsvikt, astma, artros, blodtryck, kardiologi, psykiatri, migrän, epilepsi, KOL, IBS och smärta.

Alla regioner som svarat uppger också att de använder digitala stöd för egenmonitorering, som definieras som löpande registrering, övervakning och bedömning av värden, där personen själv utför registreringen. Hälsotillstånden som det frågades efter i enkäten var högt blodtryck, diabetes, astma, KOL och hjärtsvikt.

I intervjuer med fem regioner frågade Socialstyrelsen bland annat om de identifierat grupper i samhället som i mindre utsträckning använder digital vård. De grupper som uppmärksammats är personer 75+ som inte har Bank-ID, unga under 18 år som inte har tillgång till alla digitala verktyg, personer av utländsk härkomst, samt personer med funktionsnedsättning.

Kartläggningen finns på Socialstyrelsens webbplats.

Läs även:
Fler nätläkarbesök i regionernas egen regi 
Sfams ordförande: Viktigt att inte försöka kopiera privata nätläkare