Enligt regionens senaste miljöredovisning ökade växthusgasutsläppen med 3 procent från 2021 till 2022, skriver Sydsvenskan.

Procentuellt sett är det de anställdas flygresor som bär klimatskulden – då den kategorin av utsläpp har ökat med 885 procent på ett år.

– Många av våra läkare behöver resa internationellt och träffa andra läkare för att kunna utöva sin profession, säger hållbarhetschef Anna Åkerberg till Sydsvenskan.

Det kan även bli aktuellt med utbildningsinsatser i regionen för att få anställda att välja andra transportmedel än flyg.

Men enligt hållbarhetschefens prognos lär flygresorna minska då ett regiondirektörsbeslut säger att internationella flygresor, som just en del läkare åker på, ska godkännas av förvaltningschefen.