I dag finns ungefär 800 000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Det kan handla om allt från kompresser och kanyler till pacemakers, röntgenapparatur och pumpar för läkemedelstillförsel.

– Marknaden för medicintekniska produkter är stor, och växer snabbt. Det är mycket viktigt att statens tillsyn fungerar effektivt och säkerställer att dessa produkter är säkra för patienter och användare, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till den granskning som nu inleds är indikationer om underrapportering av tillbud och negativa händelser. Genom granskningen ska Riksrevisionen svara på om statens tillsyn av medicintekniska produkter är effektiv.

Rapporten planeras att vara klar i oktober nästa år.