Sedan tidigare avsätts 500 miljoner kronor per år till 2026 för åtgärder för att förbättra cancervården, samt 25 miljoner till 2027 specifikt för att bekämpa livmoderhalscancer. Nu lovar regeringen att satsa ytterligare 500 miljoner kronor per år för cancervård, inklusive barncancervård.

– Cancervården och barncancervården är av hög prioritet för regeringen och ett viktigt steg i denna ambitionshöjning är att uppdatera den nationella cancerstrategin, uttrycker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) det i ett pressmeddelande.

– Parallellt med detta kommer regeringen fortsätta göra riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna inom cancervården ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringvården ska stärkas, fortsätter hon.

I regeringens ambition med satsningen ingår att väntetiderna kortas, kompetensförsörjningen stärks och rehabiliteringen förbättras.

På frågan om varför regeringen öronmärker pengar när regionerna brukar föredra generella bidrag, säger Acko Ankarberg Johansson till Expressen att regeringen kommer att återkomma till helheten i sjukvården i budgeten, men att hon är övertygad om att cancerstrategin fungerar väl.