Jan Albert. Foto: Martin Stenmark

Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka smittskyddsberedskapen inför kommande pandemier. Nu står det klart att överläkaren och KI-professorn Jan Albert ska leda utredningen.

Han var under pandemin ordförande i Karolinska institutets covid 19-expertgrupp, och har därmed erfarenheter som kommer komma väl till pass i arbetet framöver, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) under pressträffen på tisdagen.

– Jan Albert väcker respekt i breda kretsar och hans bakgrund kommer att vara till gagn för de kontakter som nu behövs, sa han.

Jan Albert själv sa att han blev överraskad över att bli tillfrågad om uppdraget som utredare, eftersom han inte har lett utredningar av det här slaget tidigare och inte heller har den juridiska kompetensen. Men eftersom uppdraget var »både spännande, utmanande och viktigt« tackade han efter noggrant övervägande ja.

– Jag tar på mig det här uppdraget med stor ödmjukhet, säger Jan Albert till Läkartidningen.

Som utredare ska han bland annat fokusera på frågan om hur smittskyddslagen kan anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar och lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier.

– Jag har vetenskaplig och personlig erfarenhet av de åtgärder som har använts i Sverige och andra länder. Det skiljer sig vad gäller vilka åtgärder som ska finnas i verktygslådan. Jag har mina idéer om det, men hur det ska regleras i lag är något jag behöver juridisk hjälp med, säger Jan Albert.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

I samband med att utredaren presenterades uttalade sig socialminister Jakob Forssmed om att regeringen avsatt över 1,2 miljarder kronor för inköp av covidvaccin under 2024 och 2025. Pengarna ska användas för att köpa in påfyllnadsdoser till riskgrupper i syfte med att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinationsgrad som möjligt, enligt socialminister Jakob Forssmed.

De avsatta medlen täcker alla kostnader för inköp av covidvaccin under 2024. De inkluderar också de vaccinavtal som Sverige har ingått via EU-kommissionen.

Läs även:
Riksrevisionens rapport: Svenskt smittskydd brister vid pandemierer
Folkhälsomyndighetens ledning varnar för svagheter i smittskyddet