Ersättningsnivån för arbete på vardagskvällar och nätter kommer att fördubblas och på helger höjs den till 150 procent. Satsningen berör i princip alla yrkesgrupper i regionen; de som har rätt till OB-ersättning i sitt kollektivavtal, utom läkare som arbetar under ett annat avtal.

– Det berör i väldigt liten utsträckning våra medlemmar. Men det är däremot bra om det bidrar till att regionen får behålla befintlig personal (i andra yrkesgrupper) och i framtiden kan leda till nyrekryteringar, säger Läkarförbundet Skånes ordförande Thomas Zilling och fortsätter:

– Det är ju så att dålig bemanning i annan vårdpersonal är oerhört bidragande till en dålig arbetsmiljö för läkarprofessionen. Så allt regionen gör för att göra det mer attraktivt att jobba inom vården, är något vi uppskattar.

Region Skånes satsning beräknas kosta en halv miljard, pengar som ska sparas in genom ett hyrstopp i vården. Det ska införas successivt från den 1 oktober för att minska beroendet av hyrpersonal.

– Vi genomför en rad åtgärder eftersom vi vill satsa på våra egna medarbetare och det bidrar till en säker och trygg hälso- och sjukvård för våra invånare. Genom detta kan vi öka tillgängligheten och säkra kompetensförsörjningen på lång sikt, säger Lars-Åke Rudin, regiondirektör, i ett pressmeddelande där höjningen beskrivs som »kraftig«.

Läkarna har i princip inte rätt till OB-ersättning. I stället har man ett avtal med jour- och beredskapsersättning. Och de ersättningarna tycker Thomas Zilling att man kanske borde förhandla upp.

– De nivåerna händer det inte så mycket med. Och det kommer vi nog att yrka på inför kommande avtalsrörelse.

De nya OB-ersättningarna gäller för alla med kollektivavtalet AB, Allmänna bestämmelser, från den 1 januari nästa år.

Tidigare i år stod klart Region Norrbotten gör en liknande satsning. Från den 1 september har OB-ersättningen där fördubblats i avtalen mellan regionen och Vårdförbundet, Kommunal samt Vision.

Läs även:
Kartläggning: Så många läkare får inte en krona för arbetad övertid