Beslut om att utföra en intern granskning togs i våras efter att det journalistiskt undersökande TV-programmet Uppdrag Granskning avslöjat att minst fem män som lämnat prover för fertilitetstest, blivit pappor utan sin vetskap.

Enligt Uppdrag Granskning har en läkare, numera avliden, systematiskt tagit sperma från ovetande män. 1985 trädde en lag i kraft vilken innebar att barn som blivit till genom givarinsemination har rätt att få veta vilka deras biologiska pappor är. Enligt sjukhuset föddes 31 donatorbarn där åren 1985–1996 då läkaren var verksam vid Hallands sjukhus i Halmstad, som då hette Länssjukhuset i Halmstad.

Anders Åkvist, regional chefläkare. Foto: Region Halland

Enligt sjukhuset har det på 2000-talet vid ett tillfälle hänt att uppgifter om en pappa saknats, en av de fem i Uppdrag Granskning. De övriga fyra hade fått fel uppgifter, vilket uppdagats genom att programmet låtit göra en DNA-spårning.

Sjukhusets interna utredning, som presenterades för regionpolitikerna på tisdagen, visar på bristfällig följsamhet av lagstiftningen, såsom i fråga om dokumentation.

− Fynden talar för att vårdgivaren inte fullt ut har ansvarat för uppföljning och kvalitetssäkring. Samtidigt såg regleringen av hälso- och sjukvården annorlunda ut under den aktuella tidsperioden, liksom möjligheterna att kvalitetssäkra och följa upp verksamheten, säger Anders Åkvist, chefläkare vid Region Halland, i ett pressmeddelande.

Han påpekar också att den dåvarande ledningen på sjukhuset inte haft tillräckligt bra insyn i inseminationsverksamheten.

– Det har saknats rutiner för uppföljning och kontroll.

Dessutom vidtog inte regionen åtgärder när det upptäcktes att det saknades uppgifter i den särskilda journalen, där information om givare ska finnas, år 2004 respektive 2018.

− Det var tillfällen när en person efterfrågade sin givare och vi inte kunde ge någon uppgift, vilket vi då enligt lag hade skyldighet att göra. Det var inte ovanligt att uppgifter i pappersjournaler saknades. Men redan här bedömer vi att avvikelser borde ha gjorts för att titta närmare på bakomliggande orsaker, säger Anders Åkvist.

Förutom den interna utredningen görs en extern sådan av revisionsfirman PWC, vilken ska vara klar i slutet av månaden. De båda utredningarna kommer ligga till grund för framtida åtgärder. Redan nu ska dock en rad åtgärder genomföras.

De handlar bland annat om hantering av särskilda journaler. På kort sikt ska regionen också återkoppla resultatet av utredningen till bland annat de personer som hört av sig med frågor om verksamheten, samt hålla en »direktlinje« öppen för allmänhet som vill komma i kontakt med sjukhuset i fråga.

− De här felaktigheterna har fått allvarliga konsekvenser för de berörda och det är djupt beklagligt. Det vi kan göra nu är att försöka ge svar på de frågor och den oro som helt förståeligt finns hos de drabbade, säger Anders Åkvist.

Läs även:
Läkare tog spermier från ovetande män – minst fem barn föddes