Precis som alla andra granskade sjukhus fick Östersunds sjukhus förra året motta kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i samband med den nationella granskningen med fokus på vårdplatser och bemanning. Vårdplatsbristen på sjukhuset medförde risk för allvarliga vårdskador, eftersom patienter riskerade att inte få sina behov av vård, omvårdnad, läkemedel och mat och dryck tillgodosedda, skrev Ivo i sitt beslut.

Nu meddelar myndigheten att ärendet avslutas, men att vårdplatsbristen kvarstår, om än inte i lika hög grad. Visserligen är beläggningsgraden fortsatt hög, över 100 procent de flesta dagarna, men antalet vårdplatser har ökat och situationen överlag vid sjukhuset har också förbättrats. Enligt Ivo tyder detta på att patientsäkerhetsriskerna har minskat. Samtidigt har regionen redovisat en del åtgärder som ännu inte har genomförts, eller som har genomförts men inte hunnit få full effekt ännu. Ivo gör sammantaget bedömningen att vårdgivaren har möjlighet att komma till rätta med problemen, men att det krävs ett längre tidsspann.

Bland de åtgärder som Region Jämtland Härjedalen har redovisat finns bland annat satsningar såsom lönepåslag, att slopa »varannan-helg«-scheman och förbättra möjligheterna för personal att forska, för att på så vis kunna locka till sig fler sjuksköterskor. Även de observationsplatser som öppnats vid akutmottagningen uppges ha bidragit till det förbättrade läget.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn (S) välkomnar Ivos beslut.

– Beskedet från Ivo är såklart glädjande då det visar på det fina jobb som verksamheterna och medarbetarna gjort. Sedan är vi inte i mål ännu då granskningen av oss och Sveriges övriga sjukhus sätter fingret på hälso- och sjukvårdens utmaningar framöver och det arbetet fortsätter vi med kontinuerligt, säger hon i ett pressmeddelande.

Läs också:
»Minskningen av vårdplatser har gått för långt« – Ivo kritiserar alla sjukhus