Injektionsbehandlingar och kirurgi som utfördes av icke-legitimerad personal, en urna med använda sprutspetsar som dekoration på en mottagning och läkemedel som förvarades i kylskåp tillsammans med mat. Det var några av de brister som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, stötte på i samband med förra årets tillsyn av 33 verksamheter som bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. Tillsynen visade på allvarliga brister hos samtliga granskade kliniker och resultatet vittnade om »en bransch med inslag av okunniga och oseriösa aktörer«, skrev Ivo i sin rapport.

I höst går nu Ivo vidare med en riktad tillsyn med fokus på kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp.

»Urvalet av kliniker, med en spridning över hela landet, baseras på en riskanalys, som bygger på klagomål och tips som inkommit till Ivo, samt erfarenheter från tidigare tillsyn«, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ivo avser att genomföra både föranmälda och oanmälda inspektioner på klinikerna och i samband med det begära in underlag.

Parallellt med tillsynen pågår en statlig utredning för att utvärdera effekten av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp som började gälla i juli 2021. Utredaren Eva Hagbjer säger till Läkartidningen att Ivos tidigare tillsyn redan i våras visade på bristande kännedom om lagen om estetiska behandlingar, vilket ligger till grund för behovet av uppföljning.

— Detta tyder på att lagen ännu inte fått det genomslag bland berörda verksamheter som det var tänkt och som man hoppats på när lagen instiftades, säger Eva Hagbjer.

»SKÖNHETSLAGEN«

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar tillkom för att stärka patientens skydd och införde bland annat nya kompetenskrav och en 18-årsgräns för patienter för estetisk kirurgi som saknar medicinska skäl. Redan i förarbetet till lagen framkom det att en översyn skulle bli viktig eftersom den är tillämplig på en bransch som snabbt förändras och utvecklas.

Källa: Regeringen