Ärendet har redan beretts i regiongemensamma Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. Nu ska samarbetsavtalet, som reglerar kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar, upp i bägge regioners hälso- och sjukvårdsnämnder.

– Vi tror och hoppas att det här kommer att klubbas. Samarbetsavtalet handlar mycket om kontaktvägar, rutiner och checklistor för om något händer, berättar Eva Borin.

Jessica Vinberg tar vid. Hon är beredskapschef i Region Stockholm och har tagit fram avtalet tillsammans med Eva Borin.

– Många av punkterna handlar om hur vi stödjer varandra regionerna emellan. Om avtalet klubbas kommer regionerna att informeras och vi kommer troligtvis genomföra beredskapsövningar i högre grad tillsammans.

Samarbetsavtalet är ett av flera underavtal till det övergripande samverkansavtalet mellan Region Stockholm och Region Gotland inom ramen för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Samarbetsavtalet är också en följd av en större myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som regeringen presenterade den 18 maj 2022. Reformen innebär att totalförsvaret ska stärkas och att Stockholms och Gotlands län är en del av det Östra civilområdet.

Katastrofmedicinsk beredskap innebär beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera konsekvenserna vid särskild händelse. En särskild händelse kan vara en katastrof av något slag, men kan även vara andra händelser som gör att »resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt«, vilket framgår av samarbetsavtalet.

I avtalet ingår att förebygga, planera inför och hantera konsekvenserna vid en särskild händelse. Beredskapen utförs på varsitt håll, i respektive region, men resurser och kompetenser ska fördelas genom ett helhetsperspektiv.

En del av beredskapen handlar om hur en särskild händelse ska hanteras vid stora, publika evenemang. Det handlar också om att utrustning ska finnas; exempelvis medicinteknisk och katastrofmedicinsk, samt livsmedel, läkemedel och blod.

– Vid större evenemang, på Gotland exempelvis, kan vi lättare planera resurserna tillsammans på ett bättre sätt genom det här avtalet, säger Eva Borin.

Om en särskild händelse inträffar och den kräver flygtransporter är det också viktigt att kunna upprätta en luftbro mellan Stockholm och Gotland, vilket framgår av avtalet som också reglerar regionernas samarbete vid en storskalig evakuering.

–  Om vi behöver mer plats än vad vi har på Visby lasarett och behöver få patienter från ön till fastlandet är tanken att det skapas en luftbro till Stockholm, och att även Stockholm ska kunna fördela patienter ut i landet, säger Eva Borin.

Samarbetsavtalet gör det också tydligt vem eller vilka i respektive region som är ansvarig i olika sjukvårdsregionala grupperingar.

Samarbetsavtalet träder i kraft den 1 januari 2024 om hälso- och sjukvårdsnämnden i respektive region röstar ja. I Region Stockholm sker omröstningen den 26 september, i Region Gotland den 18 oktober.

– Om det klubbas kommer vi att informera om detta i regionerna, vilket personalen kommer att märka och förhoppningsvis känna en större trygghet om något händer, säger Jessica Vinberg.

Läs även: Gotländska vården höjer beredskap för krig: »Vi är ensamma ute på ön«