»Det känns bra att kvarlevorna nu kommer att återlämnas och jordsättas i kvinnans hembygd«, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Kvinnan hette Christina Catharina Larsdotter och avled 1854. På grund av en tillväxtsjukdom var hon drygt två meter lång och deltog under sin livstid i uppvisningsturnéer i Sverige och övriga Europa. Hennes kropp grävdes upp under oklara omständigheter efter hennes död och transporterades till KI.

KI har cirka 800 mänskliga kvarlevor i sin anatomiska samling och har de senaste året inventerat innehållet för att synliggöra och diskutera den medicinska vetenskapens historia.