Majoriteten av regionerna har ett minskat söktryck, trots att det fortsatt finns många läkare som väntar på att göra AT. Det framkommer av Sveriges yngre läkares, Sylf, AT-rapport 2023. Tidigare har många AT-orter kunnat »välja och vraka«. Nu verkar konkurrensen om AT-läkarna ha hårdnat.

I Kronoberg brukar regionen rekrytera 38 nya AT-läkare varje år, som delas upp mellan sjukhusen i Växjö och Ljungby. Men vid den första omgången fylldes bara 17 platser.

Hur stor är risken att ni inte lyckas fylla era budgeterade AT-platser i år?

– Den är nog rätt stor, säger Robert Berglund, övergripande AT/BT-chef

Enligt honom har söktrycket minskat det senaste året.

– Tidigare har det varit relativt lätt rekryterat, särskilt till Växjö. Men nu börjar det bli svårt att hitta kandidater som möter våra kriteriekrav.

Vad har hänt?

– Jag tror det är en effekt av att det har blivit fler AT-platser. Ur AT-läkarnas perspektiv är det förstås jättebra. Men för små regioner som oss som verkar lite i periferin och redan har svårt att rekrytera blir det mer svårrekryterat.

Robert Berglund övergripande AT/BT-chef i Region Kronoberg. Foto: Privat

I Kronoberg har man gått från 23 nya AT-läkare per år 2011 till nuvarande 38 – även om det bara tillkommit två platser sedan 2018.

Samtidigt är AT-rekryteringen extra knepig, påpekar Robert Berglund. Det finns nästan 70 AT-orter att söka till och många kandidater söker ett flertal samtidigt för att gardera sig. Det gör det vanligt med sena avhopp. Ibland bara någon vecka före AT-start.

– Vi har inte så svårt att få folk till intervju. Men sedan är det en del av dem som vi erbjuder en tjänst som är mer intresserade av ett annat ställe, säger Robert Berglund.

Under vårens omgång var det ett flertal kandidater som först tackat ja, som sedan lämnade återbud eftersom de fick AT någon annanstans. För att täcka upp för avhopp har regionen en reservlista. Men i våras gav inte heller reservlistan napp, och det var för sent att dra i gång en ny, större, rekryteringsomgång.

– Vi gjorde några Teams-intervjuer och lyckades fylla en plats i Ljungby, där det är färre sökande. Men i Växjö är det större urval så vi hade inte resurser att dra igång en så stor process, säger Robert Berglund.

Annonserna till höstens rekryteringsrunda har precis gått ut. För att lyckas bättre, och skapa en större reservlista, har Kronoberg breddat kriterierna för vilka kandidater som regionen ska kolla upp referenser på.

– Målet är så klart att täcka upp för det vi missade. Vi är beredda att anställa fler AT läkare under den här rekryteringen.

Till nästa år planerar Region Kronoberg också att kalla fler till intervjuer.

– Nu tar vi ungefär in 80 till intervjuer per år. Men vi hoppas kunna blir mer effektiva på att intervjua, så vi kan ta in fler.

Hur ska ni göra på längre sikt för att rekrytera tillräckligt med AT-läkare?

– Vår grundinställning är inte att sänka kompetenskraven i rekryteringen utan locka med en ännu bättre AT. Vi filar hela tiden på olika saker, som utbildningsdagar och vi ska till exempel börja erbjuda betald forskningstid, säger Robert Berglund.

Enligt Anneli Liljenberg, ordförande Sylf Kronoberg, har Sylf ett bra och nära samarbete med arbetsgivaren kring AT-rekryteringen. Kronoberg är en av regionerna som uppfyller Sylfs kriterier för en »Schysst rekrytering«.

Anneli Liljenberg, ordförande Sylf Kronoberg. Foto: Privat

– Vår uppfattning är inte att regionen har gjort något fel. Men vår bild är att det finns kandidater ute i landet. Det finns en kö för att få AT. Sedan har flera regioner sagt att det blivit ett lägre söktryck – och kanske framför allt högre konkurrens – om de bästa AT-läkarna.

Sylf Kronoberg arbetar nu tillsammans med AT-kansliet för att se över rekryteringen. Anneli Liljenberg är positiv till att arbetsgivaren vill vässa sin allmäntjänstgöring, genom att exempelvis erbjuda möjlighet till forskning eller en pedagogisk inriktning.

– Det finns kandidater och då måste vi få hit dem och visa att vi har en bra AT. Vi är en liten region, och AT-läkarna är vår främsta rekryteringsbas.

Läs också:
Hallands sjukhus Varberg i topp för tredje året i rad
Årets AT-rapport: En fjärdedel funderar på att lämna yrket