Vid två tillfällen förra året förskrev den pensionerade läkaren ett avregistrerat läkemedel åt sig själv. Preparatet används numera endast av veterinärer när djur avlivas, men på apotekets frågor ska läkaren ha uppgett att medlet skulle användas för aktiv dödshjälp. Antingen skulle han själv ta kapslarna, i det fall hans liv inte längre vore värdigt, eller också skulle han ge dem till vänner och bekanta. Efter att ha hämtat ut kapslarna ska han ha blivit kontaktad av »välrenommerade läkare« som bett om hjälp. Dessa ska sedan ha gett läkemedlet vidare till patienter, enligt den anmälan som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ivo skriver att tillhandahållande av läkemedel i »dödsbringande syfte« strider mot hälso- och sjukvårdslagen och att ett sådant agerande i högsta grad skadar förtroendet för läkaren i fråga. »Ivo anser att det inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet att ordinera och överlämna läkemedel förskrivna för annan, på felaktig indikation och i dödliga doser«, skriver myndigheten och begär att läkarens legitimation ska återkallas. Ivo har dessutom gjort en åtalsanmälan till Åklagarmyndigheten.

Själv är läkaren av den bestämda uppfattningen att »varje mänsklig varelse« har rätt att avsluta ett outhärdligt liv. Han menar också att han har försäkrat sig om att preparatet har kommit till användning där behovet av hjälp har varit stort.

I ett annat, liknande fall, fick läkaren Staffan Bergström sin legitimation indragen. Han hade då hjälpt en patient att dö genom att förse honom med en dödlig dos sömnmedel. Staffan Bergström har dock sagt sig vara beredd att fortsätta strida i frågan ända upp i Europadomstolen.

Läkartidningen har sökt den utpekade läkaren för en kommentar.