Läkaren Terese Nilsson i Göteborgs tingsrätt. Foto: Extinction Rebellion Sverige.

I maj deltog läkaren Terese Nilsson, ST-läkare i allmänmedicin, som en av hundratalet klimataktivister, i en aktion mot oljeindustrin. Infarten till hamnen i Göteborg blockerades och demonstranterna vägrade att flytta på sig, varpå Terese tillsammans med flera andra aktivister greps av polis. För en månad sedan dömdes hon för ohörsamhet mot ordningsmakten till 40 dagsböter. Redan när domen föll sa hon till Läkartidningen att hon med största sannolikhet skulle vilja överklaga. Nu har hon bestämt sig och genom sin advokat finjusterar hon just nu det sista i överklagandet. Hon kommer att yrka på att åtalet ogillas och, i andra hand, att antalet dagsböter sänks. Visserligen blockerade demonstranterna trafiken, men det fanns samtidigt alternativa in- och utfartsvägar, skriver advokaten. Klimatnödläget i sig är dessutom så akut att det motiverar lagöverträdelsen, resonerar de båda.

– Vårt budskap är otroligt mycket viktigare än om några lastbilar i Göteborgs oljehamn får ta en ytterst marginell omväg, säger Terese Nilsson.

Hon hoppas få prövningstillstånd i hovrätten med motiveringen att tingsrätten dömt felaktigt. »Det föreligger en nödsituation och de åtgärder Terese Nilsson och övriga demonstranter vidtar är adekvata i syfte att väcka opinion och förmå staten och dess myndigheter att agera i enlighet med (…) klimatlagen«. Även om hovrätten inte skulle bevilja prövningstillstånd i just det här fallet är det bara en tidsfråga innan högre instanser måste hantera fall om civil olydnad och rätten att hävda nödrätt i klimatets namn, tror Terese Nilsson.

– Det är det moraliskt rätta, men det är en längre väg för att det även ska bli det juridiskt rätta. Vi hoppas förstås att vi använder rätt argument för att hovrätten ska vilja ta upp fallet, men om inte kommer vi att fortsätta driva frågan på andra håll.

Terese Nilsson säger sig ha fått enormt stort stöd efter domen, vilket har stärkt hennes övertygelse om att fortsätta kampen. Hon ser det som sitt ansvar som läkare att upplysa om klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan.

– Om jag på något sätt kan påverka debatten kring klimatet så gör jag nog en större insats som läkare än genom alla de tusentals timmar jag lägger ner i arbetet på vårdcentralen, säger hon.

Läs också: 
Läkare dömd för klimataktion
Läkare åtalas efter klimataktion 
Läkare gripen under klimataktion i Göteborg: »Gör mig bedrövad« 
De är läkare och klimataktivister: »Vi som kår måste tala högre om hotet«