Akuten i Lidköping har varit nedläggningshotad från och till i många år, men häromveckan kom så beskedet att mottagningen ska stängas. Beslutet har väckt starka reaktioner bland sjukvårdspersonal. Fem läkare, verksamma i Lidköping, vädjar nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om att utreda risker och konsekvenser ur ett patientsäkerhetsperspektiv, skriver Nya Lidköpings-Tidningen som har tagit del av skrivelsen.

Den risk- och konsekvensanalys som har gjorts har flera brister, enligt läkarna. Själva menar de att den längre restid som många patienter kommer att få till akuten gör att chanserna till överlevnad minskar, samtidigt som risken för komplikationer ökar. Dessutom riskerar det nya akutsjukhuset i Skövde att bli överbelastat om alla patienter är hänvisade till en enda akutmottagning. Läkarna tror också att det längre avståndet kan göra patienter mindre benägna att söka akutvård, något som i sin tur kan få oönskade konsekvenser i form av fördröjd vård, försämrad prognos och ökad risk för komplikationer.

»Oavsett om det finns en modern, välutrustad akutmottagning i Skövde så hjälper det föga om man inte hinner fram i tid«, skriver läkarna, enligt Nya Lidköpings-Tidningen.

Läs också:
Facket kluvet till beslutet att stänga akutmottagningen i Lidköping
Akuten i Lidköping ska stängas – enig nämnd bakom beslutet
Läkare riktar kritik mot ekonomisk genomlysning av Skaraborgs sjukhus