Från och med månadsskiftet skärps kollektivavtalet för många anställda i vård och omsorg. I korthet innebär det att de svenska reglerna måste anpassas efter EU:s arbetstidsdirektiv. Medarbetarna kommer att få stärkta rättigheter till elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, samtidigt som möjligheten till undantag begränsas.

Även för läkare väntas hårdare regler, men utdragna förhandlingar mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har gett läkarna en längre tidsfrist: Först den 1 februari nästa år träder det nya arbetstidsdirektivet i kraft för läkare.

En stor fråga har rört möjligheten till dispens, då det på många håll inte finns tillräckligt med läkare för att kunna täcka upp för ledig personal som inte längre tillåts arbeta mastodontpass. För att avgöra om dispens ska ges eller inte har därför en arbetstidsnämnd inrättats, med representanter från arbetsgivare och fack. Nämnden kommer att ledas av juristen Kurt Eriksson och Robert Schön, opartisk ordförande inom Industriavtalet, uppger SKR. Förutom dispensärenden blir nämndens uppdrag att tolka de nya reglerna och ta beslut i fall där fack och arbetsgivare är oense. En plats i nämnden kommer att upptas av en representant från Läkarförbundet, som ska bevaka läkarnas perspektiv, säger ordförande Sofia Rydgren Stale i ett uttalande. Stora utmaningar väntar när scheman ska pusslas ihop för att leva upp till de nya reglerna, menar hon.

– Medlemmar som jobbar som schemaläggare berättar för oss att det är svårt att få ihop läkarnas scheman. Här behöver arbetsgivarna gå in och ta sitt ansvar. Det saknas specialister i alla regioner och det är en verklighet som man inte får blunda för, säger Sofia Rydgren Stale.

Vem som representerar Läkarförbundet i arbetstidsnämnden kommer att variera beroende på vilken fråga som diskuteras.

Läs också: 
Vissa läkare undantas från reglerna om dygnsvila – men orosmoln är kvar
Ökad återhämtning eller schemakaos – splittring om nya arbetstidsreglerna
Oro inför skärpta krav på dygnsvila: »Går inte att tillämpa reglerna«